Browsing All posts tagged under »கல்வி«

திருப்பம் குறும்படம்

ஜூன் 28, 2016

0

கலைப்பொறியாளர்கள் வழங்கும் மூன்றாவது குறும்படம் - திருப்பம். இந்தக் குறும்படம் எடுக்க தூண்டுகோளாய் அமைந்தவைகளை இந்தப் பதிவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன்.