காப்புரிமை

என் பதிவிலிருக்கும் படைப்புகளை மாற்றம் செய்தோ/செய்யாமலோ, வணிக நோக்கத்துடனோ/இலவசமாகவோ, முழுமையாகவோ/ஒரு பகுதியையோ எங்கு வேண்டுமானாலும் எந்த முறையிலும் பகிரலாம். பகிரும் போது ஆசிரியர் பெயரில் என் பெயரையும் (பலராமன்) சேர்த்துக்கொள்ளவும். அதுபோக இந்த வலைத்தளத்தின் முகவரியைக் குறிப்பிட்டால் இன்னும் சிறப்பு.

Copyrighted ©

Creative Commons License
எறுழ்வலி by balaraman is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 India License..

%d bloggers like this: